همه چی خوبه تا وقتی که بوی اسیری نده

غم و شادی مریم و سارا

مسواک من...

سلام دوستان
چند هفته پیش دیدم کتونیم خیلی کثیفه  با مسواکم تمیزش کردم
شب که یایام اوم گفتم:بابا میشه برام یه مسواک بخری؟
بابام به داداشم پول داد بره بخره
داداشم اومد گفت مغازه بسته بود
من بی خیال شدم و چند ماه با اون مسواک دندونا مو شستم و احساس میکردم که تو دهنم خاکه
تا اینکه دو روز پیش مامانم با یه مسواک اومد خونه
چشام پر اشک شدو گفتم:این مال منه؟
مامانم گفت:اره.بدت نمیومد با اون مسواک کثیف دندوناتو میشستی؟
و من به کل فراموش کرده بودم که مسواکم کفشیه
از من کثیف تر تو عمرتون دیدین؟؟؟عایا!!
اه
مریم تو که میدونی من کور رنگی دارم اون رنگی رو که تو میذاری نمیتونم پیدا کنم
حالا هی برای من رنگ صورتی بذار
بذار سفید باشه بره دیگه....
(سارا) 

[ دوشنبه 21 مرداد 1392 ] [ 17:16 ] [ مریم و سارا ]

[ 8 نظر ]