همه چی خوبه تا وقتی که بوی اسیری نده

غم و شادی مریم و سارا

شیمی!

چهارشنبه سر کلاس شیمی معلممون یه سوال داد و گفت هر کی زودتر حلش کنه مثبت میگیره... 

منم سریع حلش کردم دویدم سمت معلمه و یکی از بچه ها جلوی من بلند شد و من به خاطر اینکه میخواستم مثبت بگیرم سرکلاس داد زدم گفتم اولم! 

تازه همون لحظه لیز خوردم نزدیگ بود با مخ بخورم زمین! 

هیچی دیگه کل کلاس و با معلمه بهم میخندیدن! 

تازه سوالو اشتباه حل کرده بودم! 

مریم             

[ جمعه 17 آبان 1392 ] [ 11:52 ] [ مریم و سارا ]

[ 1 نظر ]