همه چی خوبه تا وقتی که بوی اسیری نده

غم و شادی مریم و سارا

خخخخخخخخخخخخخخ

امروز خیلی باحال بود!!!! 

منو سارا و شقایق داشتیم بر میگشتیم که یه پسره اومد وایساد رو به رو شقایق یه فندک روشن کرد و گرفت زیر دفتر پاپکو شقایق که شقایق خودشو کشید عقب!!!!! 

یعنی منو سارا از خنده مرده بودیم شقایقم که دیگه هیچی!!!!! 

بنده خدا شقایق میگفت آخه چرا؟! 

خلاصه که حتی الانم که بهش فک میکنم خندم میگیره! 

امشب قرار گذاشتیم که سه نفری بریم هیئت مرضیه اینا خدا کنه مامان باباهامون بذارن!!!! 

مریم               

[ یکشنبه 19 آبان 1392 ] [ 14:49 ] [ مریم و سارا ]

[ 4 نظر ]